Ogrevalne toplotne črpalke so učinkovit sistem za ogrevanje, primerne pa so za vse vrste objektov.

Med seboj se razlikujejo glede na toplotni vir, saj tako poznamo toplotne črpalke zrak-voda, zemlja-voda, voda-voda in hibridne črpalke.

Še daleč v prihodnost bodo predstavljale glavni adut ogrevanja objektov, kar se v zadnjih letih že prikazuje z vse večjim številom gospodinjstvom, ki prisegajo nanje.

Novogradnje, objekti v sanaciji in ob menjavi ogrevalnega sistema, bodo idealno rešitev našli prav v ogrevalnih toplotnih črpalkah. Za svoje delovanje uporabljajo obnovljive vire energije iz bližnjega okolja, obenem pa niso škodljive za okolje, saj ne ustvarjajo emisij. Ogrevalne toplotne črpalke krasijo nizki stroški toplotne energije, zaradi česar se z njimi ogreva vse več objektov. Kot smo omenili, poznamo tri glavne vrste ogrevalnih toplotnih črpalk. Katere vrste so to?

Ogrevalne toplotne črpalke voda-voda za svoje delovanje uporabljajo toploto podtalnice. Za njeno delovanje je potrebno ob objektu v zemlji izvrtati dve vrtini, za črpanje in vračanje podtalnice. V prvi je vstavljena cev s potopno črpalko, ki črpa vodo skozi toplotno črpalko. Ta izčrpani podtalnici odvzame toploto in jo nekoliko hladnejšo vrača po drugi cevi. Omenjena vrsta ogrevalnih toplotnih črpalk ob zelo majhnih zunanjih dimenzijah daje veliko toplotno moč. Skozi povprečje celotnega leta je taka izvedba tudi energijsko najučinkovitejša, kljub nekoliko višji investicijski ceni.

Ogrevalne toplotne črpalke zemlja-voda izkoriščajo toploto, ki je shranjena v zemlji oziroma kamninah.

Toplota bo črpana s pomočjo tekočine, ki bo krožila v zaprtem cevnem sistemu – horizontalni kolektorji na globini približno 130 cm ali vertikalne sonde vstavljene v vrtine na globini med 60 in 140 cm. Krožeča voda toplota oddaja toplotni črpali, ki jo s pomočjo električne energije segreje na višje temperatura, v zemljo pa vrača ohlajeno. Od sestave tal, moči ogrevalne toplotne črpalke in načina izkoriščana bo odvisna količina energije, ki bo lahko odvzeta zemlji.

Ogrevalne toplotne črpalke zrak-voda so investicijsko najcenejša izvedba črpalk, za svoje delovanje pa potrebuje le zrak. Gre za neizčrpen vir energije, ki je na voljo povsod. Zaradi tega so ogrevalne toplotne črpalke zrak-voda enostavne in poceni, ko govorimo o montaži in vzdrževanju. Najsodobnejše izvedbe te vrste črpalk omogočajo ogrevanje tudi pri zunanji temperaturi do -25 stopinj Celzija, ko bo še vedno moč prihraniti do 50 % energije.

Brez dvoma so ogrevalne toplotne črpalke jasen izbor pri novogradnjah, sanaciji in menjavi ogrevalnega sistema. Ostane le še odločitev za najboljšo toplotno črpalko, pri čemur bodo pomagali pri Kronotermu.